Міжнародна наукова конференція
«Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність»

22-24 вересня 2020 р.

Напрями роботи конференції

  • - Тектоніка і геодинаміка докембрійських щитів
  • - Літопис історії Землі в докембрії: геохронологія та стратиграфія
  • - Геохімія, мінералогія, петрологія докембрійських породних асоціацій
  • - Докембрійська речовина у фанерозойських породах осадового чохла та складчастих областей
  • - Рудоносність докембрійських комплексів та перспективи відкриття нових родовищ корисних копалин