Міжнародна наукова конференція
«Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність»

22-24 вересня 2020 р.

Вимоги до оформлення тез доповідей

До Оргкомітету на електронну адресу earlyearthconference@gmail.com надсилаються тези доповідей загальним обсягом до 3 стор. англійською, українською або російською мовами у вигляді прикріпленого до електронного листа *.doc або *.docx файлу з назвою за іменем першого автора латиницею; у випадку надсилання декількох доповідей – додається цифра після прізвища.

Формат аркуша – А4, береги – по 2 см з усіх боків. Шрифт, Times New Roman: розмір основного тексту – 14 пт, списку посилань – 12 пт, стилі не використовуються. Одинарний міжрядковий інтервал. Назва доповіді і прізвища авторів, назва організації вирівнюється по центру. Назва доповіді - напівжирним шрифтом великими буквами, нижче, прізвища і ініціали авторів - курсивом; місце роботи автора (-ів), місто, країна (для кожного автора з нового рядка), адреса поштової скриньки для листування – звичайним шрифтом. Для авторів, що працюють у різних установах, після прізвища і перед назвою установи ставиться верхній числовий індекс. Назва тез і прізвища авторів дублюються англійською мовою. Перед основним текстом розміщується коротка анотація (500-600 знаків) англійською мовою. Основний текст з абзацним відступом 1 см вирівнюється по ширині сторінки, без переносів. Чіткі напівтонові, штрихові рисунки вставляються безпосередньо в текст і подаються окремо у вигляді графічних файлів tif, jpg, jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Посилання на першоджерела в тексті наводяться у вигляді порядкових чисел у квадратних дужках. Перелік посилань розміщується після основного тексту в порядку посилання, прізвища авторів – курсивом. Текст тез друкується в авторській редакції..

Для дотримання вимог до оформлення тез скористайтеся шаблоном https://drive.google.com/file/d/12JszWD1w84MU7MPDbXR4JJhrmwfJHAI9/view