Міжнародна наукова конференція
«Докембрій: породні асоціації та їхня рудоносність»

22-24 вересня 2020 р.

Місце проведення

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної академії наук України (ІГМР НАН України), проспект Академіка Палладіна, 34, м. Київ, Україна, 03142